Suplementy - odpowiedź GIS na wyniki kontroli NIK

Suplementy - odpowiedź GIS na wyniki kontroli NIK

Dodano: 19-02-2017

suplementy zdrowie

Kontrola, która została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli aby zweryfikować proces dopuszczania do obrotu suplementów diety, to wciąż żywy temat w mediach. Zaniepokojeni konsumenci pytają: “Co dalej?” Spieszymy zatem do Was z najnowszymi doniesieniami!


O co ta cała afera?

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK został ujawniony wykaz suplementów diety, które w ogóle nie powinny zostać dopuszczone do obrotu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, iż wiele z suplementów diety nie spełnia cech które deklaruje producent, a niektóre obecne na rynku produkty są wręcz szkodliwe dla zdrowia! Zwrócono także uwagę na oszukańcze praktyki producentów i dystrybutorów oraz niewłaściwą reklamę tych środków.


Mamy już odpowiedź GIS. Jakie czekają nas zmiany?

Zmiana nr 1.

Prace organizacyjne związane z rozpatrywaniem dokumentów suplementów diety, które mają być wprowadzone na rynek zostaną usprawnione.
Aby ograniczyć niezgodne z prawem praktyki, planowane jest pobieranie opłat za notyfikację suplementów. W wyniku wykrycia nieprawidłowości produktów, zaostrzeniu ulegną kary finansowe dla przedsiębiorców.
Ponadto, trwają intensywne prace nad stworzeniem bazy składników roślinnych, które mogą znaleźć się w preparatach na terenie naszego kraju.

Zmiana nr 2.

Uporządkowaniu ulegnie zakres prac wykonywanych przez zespół ds. Suplementów diety. Prawdopodobnie rozszerzone zostaną kompetencje zespołu oraz zostaną do tego celu zatrudnieni nowi specjaliści.

Zmiana nr 3.

Proces wycofywania z rynku (zwłaszcza internetowego) zakwestionowanych suplementów diety będzie szczegółowo monitorowany. Obecnie GIS każdorazowo reaguje na przypadki, w których łamane jest prawo i wyciąga stosowne konsekwencje. Aby wzmocnić nadzór nad bezpieczeństwem żywności planowane są zmiany w prawie polskim.

Zmiana nr 4.

Monitorowanie reklam suplementów diety w mediach oraz w Internecie ulegnie zaostrzeniu. Zostaną wprowadzone skuteczne działania, aby zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd. Planowane są w tym celu zmiany ustaw oraz współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Zmiana nr 5.

Nadzór nad internetową sprzedażą suplementów diety zostanie wzmożony. Na pierwszy ogień weryfikowane będą preparaty dotyczące zdrowia kości i stawów oraz suplementy, które zawierają nieautoryzowane składniki nowej żywności, jak Acacia rigidula czy siarczan agmatyny.

Zmiana nr 6.

Wiedza na temat suplementów diety będzie nadal szerzona wśród konsumentów.

Zmiana nr 7.

Rejestr suplementów diety jest obecnie intensywnie udoskonalany, aby konsumenci mogli w jeszcze łatwiejszy sposób uzyskiwać rzetelne informacje.


Czy odpowiedź GIS jest wyczerpująca?

Możemy się cieszyć z szybkiej riposty GIS i szczegółowego odniesienia się do wszystkich uwag wystosowanych pokontrolnie przez NIK. A jak będzie w praktyce? Trzymamy dla Was rękę na pulsie i na pewno poinformujemy Was o wynikach prac.

Treści znajdujące się w serwisie medsowa.pl powstały po to, aby polepszyć kontakt jego Użytkownika z lekarzem, a nie po to, aby go zastąpić. Wynika to z informacyjno-edukacyjnego charakteru serwisu. Jeszcze przed zastosowaniem się do porad opartych na wiedzy specjalistycznej, w tym zwłaszcza medycznej, a zawartych w prowadzonym przez nas Serwisie wskazane jest bezwzględne zasięgnięcie opinii lekarza. Administrator nie ponosi konsekwencji wynikających z praktycznego wykorzystania zawartych w Serwisie informacji.