1% podatku - Twój wybór ma znaczenie

1% podatku - Twój wybór ma znaczenie

Medsowa.pl to portal, który jest nie tylko encyklopedią suplementów diety i leków dostępnych bez recepty (OTC). Nasza misja opiera się na tym, by szerzyć zagadnienia związane ze zdrowiem w każdym tego słowa znaczeniu, a więc na płaszczyźnie psychicznej i fizycznej. Poprzez liczne działania w naszej platformie chcemy zwiększać świadomość ludzką na temat dbania o zdrowie, ogromnego znaczenia profilaktyki oraz kondycji psychofizycznej dla utrzymania wewnętrznej równowagi.


Doszliśmy do wniosku, że możemy zrobić jeszcze więcej, a mianowicie, że możemy wykorzystać nasz zasięg nie tylko do tego, by dążyć do bycia wiodącym portalem o zdrowiu, ale także promować liczne fundacje, stowarzyszenia i zgrupowania, działające na rzecz osób bądź zwierząt, które potrzebują pomocy.

Uważamy, że nagłaśnianie tego typu akcji jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Nas to niewiele kosztuje, a dla tych fundacji i stowarzyszeń może być to ogromne wsparcie.

Postanowiliśmy wybrać 11 różnych fundacji, którym poświęcimy ten artykuł.

SOS Wioski Dziecięce to nie tylko stowarzyszenie działające na terenie Polski, ale część międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, działającej od 65. lat. Jest to stowarzyszenie pomagające dzieciom, którymi (z różnych powodów) nie mogą opiekować się biologiczni rodzice. Ideą pomysłodawcy jest stworzenie odpowiednich warunków (miłości, bezpieczeństwa, spokoju)i rodzinnej atmosfery dla dzieci i młodzieży. SOS Wioski Dziecięce to osiedla składające się z domów, w których mieszkają tzw. Rodzice SOS oraz kilkoro dzieci powierzonych ich opiece.

 • KRS: 0000056901
 • Nr konta: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Fundacja Redemtoris Missio powstała w 1992 roku w Poznaniu. Jej celem jest pomoc chorym w najbiedniejszych krajach świata. Fundacja, dla misyjnych szpitali i przychodni w Afryce prowadzi szereg działalności: - wysyła środki opatrunkowe i sprzęt medyczny, - organizuje wyjazdy wolontariuszy (lekarzy, pielęgniarek, położnych), którzy szkolą i wspierają w codziennej pracy miejscowy personel oraz prowadzą zajęcia edukacyjne dla lokalnych społeczności, - dożywia dzieci, - buduje nowe ośrodki zdrowia i remontuje istniejące. 

 • KRS: 0000039129
 • Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

Fundacja im. Brata Alberta. Nazwa fundacji pochodzi od św. Brata Alberta, który znany był z tego, że porzucił wszystko, co posiadał, by dawać nadzieję tym, którzy jej naprawdę potrzebowali, a więc bezdomnym, osobom uzależnionym i żyjącym w nędzy. Zamiast kariery wybrał życie ze swoimi podopiecznymi. Fundacja ta istnieje od 1987 roku i kontynuuje albertyńską ideę niesienia pomocy. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, oferując im niezbędną opiekę i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności. W zakres działań fundacji wchodzą m.in. organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz zwiększanie możliwości osobistego rozwoju.

 • KRS: 0000028246
 • Nr konta: 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach to organizacja, która działa na rzecz osób słabowidzących, niewidomych i ociemniałych. Organizacja posiada stuletnie doświadczenie, a jej dewizą są słowa Matki Elżbiety Róży Czackiej ,,Dzieło to z Boga jest i dla Boga”. Towarzystwo otacza opieką osoby z dysfunkcjami wzroku, zapewniając im nie tylko pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, ale także wychowując, rehabilitując i pomagając odnaleźć się w świecie. Odkrywa ukryte talenty, pasje i zdolności. Bardzo kluczowym elementem jest aspekt religijny, a więc zaspokajanie potrzeb duchowych.

 • KRS: 0000054086
 • Nr konta: 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002

Fundacja Słoneczko jest stosunkowo młodą fundacją, ponieważ istnieje od 2004 roku. Jednak mimo krótkiego stażu na polskim fundacja ta może pochwalić się licznymi przedsięwzięciami i inicjatywami na rzecz osób niepełnosprawnych. Główną misją fundacji jest pozyskiwanie środków niezbędnych na rehabilitację bądź sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Jednocześnie celem fundacji jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

 • KRS: 0000186434
 • Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Fundacja Avalon to ogólnopolska organizacja pozarządowa w charakterze non-profit. Działanie fundacji jest możliwe dzięki darowiznom i środkom z 1% podatku, dlatego wsparcie finansowe jest szczególnie niezbędne, by fundacja ta mogła dalej funkcjonować i działać na rzecz osób niepełnosprawnych i osób przewlekle chorych.  Niniejsza fundacja prowadzi gabinet rehabilitacji w Warszawie dla osób niepełnosprawnych ruchowo i neurologicznie.

 • KRS: 0000270809
 • Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Fundacja Rodzin Górniczych istnieje od 1997 roku. Jest to fundacja, która wspiera materialnie rodziny górnicze, a więc pozostałe po górnikach, którzy ponieśli śmierć bądź stali się inwalidami. Działa w szczególności na rzecz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują pomocy. Pomaga m.in. wdowom po górnikach czy samotnym matkom, które stają przed wyzwaniami codzienności, mając problem ze znalezieniem zatrudnienia i przywróceniem stabilnej sytuacji, osieroconym dzieciom, a także dzieciom z niepełnosprawnościami. Fundacja udziela wsparcia m.in. poprzez stypendia, organizowanie warsztatów wypoczynkowo-edukacyjnych czy finansowanie rehabilitacji.

 • KRS: 0000127003
 • Nr konta: 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 27. lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki leczą tu każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy pomaga im Fundacja, która finansuje kosztowne, nierefundowane leki, terapie i rehabilitacje, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.

 • KRS: 0000086210
 • Nr konta: 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! to fundacja, która działa na rzecz zwierząt, a jej zakres działań w tym kierunku jest bardzo szeroki. Jest to działalność głównie w charakterze edukacyjnym i charytatywnym. Wśród inicjatyw tej fundacji znajdują się takie akcje jak STOP KLATKA, AntyFutro, a także takie zadania jak wspieranie schronisk i poszukiwanie domu dla zwierząt czy wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Fundacja ta realizuje swoje cele między innymi poprzez współpracę z organami władzy państwowej/samorządowej oraz organizowanie i promowanie kampanii i badań, zmierzających do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt.

 • KRS: 0000135274
 • Nr konta: 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000

Stowarzyszenie Otwarte Klatki działa od 2012 roku. Zrzesza osoby, które chcą działać na rzecz zmiany sytuacji zwierząt hodowlanych i tych, zamykanych na fermach. Jednocześnie stowarzyszenie to jest częścią globalnych koalicji na rzecz zwierząt. Jedną z głównych misji stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości konsumentów na temat warunków życia zwierząt hodowlanych, a tym samym dążyć do poprawy tych warunków poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych czy przykładanie większej uwagi na rzetelne dokumentowanie warunków chowu przemysłowego.

 • KRS: 0000444120
 • Nr konta: 81 2030 0045 1110 0000 0257 1960

Fundacja Aviva słucha społeczności lokalnych. Docenia ich zaangażowanie i wspiera postawy, podnoszące jakość życia i dbające o zdrowie. Od 2017 roku w ramach kampanii „Wiem, czym oddycham” fundacja ta pracuje nad tym, by podnieść świadomość na temat jakości powietrza. Po dwóch edycjach konkursu ufundowano już 400 czujników smogu w całej Polsce. Pieniądze pozyskane z 1% PIT przeznaczone zostają na zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli. 

 • KRS: 0000322135
 • Nr konta: 49 1030 1508 0000 0008 0459 7018

Mówi się, że czynione dobro wraca do nas podwójnie. Jeśli można w jakikolwiek sposób pomóc drugiej osobie, bądźmy chętni i otwarci do jej niesienia. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje to przedsięwzięcia, które nie tylko niosą pomoc. One zrzeszają ludzi, uświadamiając, że małe gesty cieszą najbardziej. 

Serwis Medsowa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.