Minister Zdrowia ostrzega: tych leków może wkrótce zabraknąć!

Minister Zdrowia ostrzega: tych leków może wkrótce zabraknąć!

Dodano: 18-01-2018

zdrowie

Kto by się spodziewał, że w tak prężnie rozwijającym się przemyśle farmaceutycznym może pojawić się zagrożenie wynikające z braku dostępności niektórych produktów w aptekach? A jednak. Czy to oznacza, że powinniśmy zaopatrzyć się w zapasy?

11 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia wydało obwieszczenie, w którym pojawiła się lista 183 farmaceutyków (produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) objętych tym ryzykiem.

Treść obwieszczenia brzmi:

Na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), ustala się na dzień 15 stycznia 2018 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Warto przypomnieć, iż wspomniany wyżej art. 78a ust. 14 ustawy o Prawie farmaceutycznym mówi o tym, że Minister Zdrowia ma obowiązek (na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) przynajmniej raz na 2 miesiące przedstawić, w drodze obwieszczenia, listę produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

W dalszej części obwieszczenia pojawia się kilkustronicowy spis środków, które mogą zniknąć z aptecznych półek. Lista ta obejmuje popularne produkty lecznicze. Znajdują się na niej m.in.:

▪ środki przeznaczone dla osób zmagających się z cukrzycą (Humalog, Insuman, Mixtard);

▪ leki dla osób, które borykają się z brakiem łaknienia (Megalia, Megace);

▪ leki przeciwnowotworowe (Alkeran)

▪ leki przeciwzakrzepowe (Clexane, Fragmin, Xarelto).

Nie można też zapomnieć o najmłodszych obywatelach, w grupie tej pojawiły się bowiem produkty stosowane w terapii mlekozastępcze dla dzieci (np. Bebilon Pepti 2 DHA, Neocate Advance, Nutramigen 1 LGG).

Środki lecznicze, które pojawiają się na liście, nie są wybierane losowo. Decyzja ta uwzględniona jest dynamiką obrotu poszczególnych specyfików. To przede wszystkim produkty, których brakuje w około 5% aptek w różnych województwach. Działania Ministerstwa Zdrowia są uzasadnione – chodzi przede wszystkim o to, by ustrzec się przed wywożeniem produktów leczniczych z terytorium Polski, a w szczególności tych, których może kiedyś zabraknąć.

Pełen wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

Treści znajdujące się w serwisie medsowa.pl powstały po to, aby polepszyć kontakt jego Użytkownika z lekarzem, a nie po to, aby go zastąpić. Wynika to z informacyjno-edukacyjnego charakteru serwisu. Jeszcze przed zastosowaniem się do porad opartych na wiedzy specjalistycznej, w tym zwłaszcza medycznej, a zawartych w prowadzonym przez nas Serwisie wskazane jest bezwzględne zasięgnięcie opinii lekarza. Administrator nie ponosi konsekwencji wynikających z praktycznego wykorzystania zawartych w Serwisie informacji.