1% podatku – Twoja pomoc ma moc!

1% podatku – pomaganie ma moc

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek dochodowy za ubiegły rok należy rozliczyć do 30 kwietnia 2020 r. Jest to nie tylko obowiązek każdego podatnika, lecz także wyjątkowa okazja do tego, aby bezinteresownie komuś pomóc. Nie zmarnuj tej szansy i wyciągnij dłoń do tych, którzy Cię potrzebują. Bo pomoc ma moc! 

Spis treści:

1. Dlaczego warto przekazać 1% podatku?

Możliwość przekazania 1% swojego podatku z rocznego zeznania podatkowego istnieje już od 18 lat. Podatnicy mogą przekazać środki na rzecz dowolnie przez siebie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jak fundacji czy stowarzyszenia (1). Mamy więc przywilej decydowania o tym, gdzie trafi kwota, którą musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. 

Można śmiało powiedzieć, że przekazanie 1% podatku nie wymaga wysiłku i nic nas nie kosztuje. Warto przybliżyć to zagadnienie, tym bardziej, że coraz więcej osób żywo interesuje się wspieraniem działalności społecznej. 

W obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju wzajemna pomoc, dobro i życzliwość wobec innych nabierają jeszcze większego znaczenia. “Twoja pomoc ma moc” głosi hasło przewodnie naszego wpisu i trudno odmówić mu słuszności.

Dlaczego warto zatem przekazać 1% swojego podatku?

 • Robisz coś dobrego. Bezinteresowna pomoc jest źródłem ogromnej satysfakcji, pozwala również łatwiej dostrzec przejawy dobroci w codziennym życiu. Każdy może pomagać i każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie;
 • Ty decydujesz! Możesz wybrać dowolny, bliski Tobie, konkretny cel, na który zostaną rozdysponowane środki z 1% Twojego podatku;
 • To nic nie kosztuje. Przekazanie 1% swojego podatku nie wymaga sięgania do kieszeni, a wypełnienie odpowiednich rubryk w druku PIT trwa zaledwie chwilę. Niezależnie od tego, czy wypełniasz wersję papierową, czy elektroniczną dokumentu. 
 • Dajesz przykład. To wspaniała forma zachęty dla innych osób, aby dobro mogło zataczać coraz szersze kręgi;
 • Widzisz efekty. Wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego udostępniają roczne sprawozdania, dzięki którym łatwo sprawdzisz, jakie działania zostały zrealizowane dzięki Twojej pomocy. Sprawozdania te można również znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności (NIW) (2).

1% podatku – pomaganie jest proste

2. Jak przekazać 1% podatku? 

Aby przekazać 1% podatku na OPP, należy wypełnić zaledwie dwie rubryki w formularzu PIT:

 • nr KRS organizacji 
 • przekazywaną kwotę, która nie przekracza 1% podatku dochodowego brutto (1). 

Istnieje także możliwość wpisania celu szczegółowego, na który chcemy przekazać środki. 

Kwota z 1% podatku zostanie przekazana bezpośrednio przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, a zgoda na przekazanie swoich danych wybranej organizacji nie jest obowiązkowa. 

O czym należy pamiętać?

 • upewnij się, czy numer KRS został wpisany poprawnie. W przypadku pomyłki kwota z 1% podatku nie zostanie przekazana na OPP, trafiając do Skarbu Państwa;
 • złożenie deklaracji podatkowej bez wskazania OPP można zmienić. W tym celu należy złożyć korektę – nie później niż miesiąc po złożeniu pierwotnej deklaracji;
 • emeryci i renciści mogą przekazać swój 1% podatku. Jest to możliwe dzięki złożeniu krótkiego oświadczenia PIT-OP – oświadczenia o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego. Wskazuje się w niej jedynie nr KRS wybranej OPP, a całą resztą zajmuje się Urząd Skarbowy (3). Można również skorzystać z usługi Twój e-PIT;
 • Samodzielne rozliczenie się pozwala dodatkowo na skorzystanie z ulg podatkowych (jak np. ulga rehabilitacyjna);
 • podatnicy, którzy składają wiele deklaracji, w każdej z nich mogą wskazać tę samą lub różne organizację do przekazania 1% podatku.

1% podatku – każdy może pomóc

3. Komu przekazać 1% podatku?

1% podatku można przekazać wyłącznie organizacji posiadającej status pożytku publicznego. Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku znajdziesz bez trudu na wspomnianej już stronie Narodowego Instytutu Wolności czy e-pit.pl. 

Czym kierować się przy wyborze?

Zastanów się, w jaki sposób chciałbyś budować lepszy świat. Twój 1% może dać radość i nadzieję osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym. Może wspomóc walkę o godność, pomóc spełniać marzenia. Może wpłynąć na poprawę losu zwierząt oraz polepszenie stanu środowiska. Masz na to realny wpływ – nawet, gdy kwota z 1% podatku wydaje Ci się znikoma. Nie zmarnuj szansy na pomoc!

1% podatku – warto pomagać


4. Poznaj wybór portalu Medsowa

Korzystając z okazji, że nasza ubiegłoroczna akcja 1% podatku – Twój wybór ma znaczenie spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem, postanowiliśmy podjąć ją również w tym roku.

Przedstawiamy 14 wspaniałych fundacji i stowarzyszeń, które naszym zdaniem, naprawdę warto poznać bliżej.

Kolejność ich przedstawienia nie jest sugerująca – działalność każdej z tych OPP zasługuje na prawdziwe uznanie.


Fundacja W Związku z Rakiem

Fundacja „W związku z rakiem” to wrocławska organizacja charytatywna pomagająca osobom chorym na raka i ich rodzinom. Prowadzimy szereg działań wspierających naszych podopiecznych, jak akcje wolontariatu, publiczne zbiórki pieniędzy i pozyskiwanie darczyńców. Współpracujemy również z Biznesem, a każde z naszych działań posiada ściśle określony cel – pomoc ciężko chorym podopiecznym Fundacji. Finansujemy drogie leczenie onkologiczne oraz dodatkowo dbamy o komfort psychiczny osoby chorej, jak i całej rodziny.

Fundacja niesie osobom chorym onkologicznie nadzieję, wiarę, siłę i wolę walki. Nie chcemy, aby diagnoza była dla nich wyrokiem śmierci – „RAK TO NIE WYROK”. Jesteśmy razem w Waszej chorobie. Wszyscy tu jesteśmy „W Związku z Rakiem”. 

 • KRS: 0000550874
 • Nr konta: 86 1050 1575 1000 0090 8019 4872

Fundacja Niesiemy NadziejęFundacja "Niesiemy Nadzieję" działa od 2006 roku na rzecz ludzi w różnym wieku, którzy cierpią na choroby zagrażające ich życiu. Są to osoby w większości leżące, w przypadku których opieka odbywa się na zasadach hospicjum domowego.

Mózgiem, sercem i duszą organizacji jest Pani Aneta Badzińska – wierząca w tych, w których wielu zwątpiło… Pragniemy realizować marzenia naszych Podopiecznych, gdy tylko mamy taką możliwość. Dbamy też o podstawowe potrzeby – kupujemy leki, zaopatrzenie urologiczne, łóżka, sprzęt rehabilitacyjny. Przez wzgląd na bardzo trudną sytuację materialną naszych beneficjentów także jedzenie, odzież oraz środki czystości... Mocno wierzymy w to, że niemożliwe nie istnieje. I nigdy się nie poddajemy!

 • KRS: 0000264888
 • Nr konta: 87 1600 1404 1841 9957 7000 0001

Federacja Stowarzyszenia AmazonkiFederacja Stowarzyszeń Amazonki (FSA) jako jedna z pierwszych w Polsce zajęła się tematyką raka piersi. Od 25 lat wspiera kobiety swoją wiedzą i doświadczeniem. Misją naszej organizacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi: tworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu, wzajemne wsparcie kobiet, pomoc i samopomoc, a także organizowanie szkoleń dla wolontariuszek, rehabilitantów i psychologów pracujących z Amazonkami.

Kluczowym elementem misji FSA jest także organizowanie akcji profilaktycznych oraz edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi. 1% podatku wykorzystamy na dotarcie do kolejnych kobiet, aby podać im rękę w trudnych momentach i pomóc oswoić strach związany z rakiem piersi.

 • KRS: 0000027259
 • Nr konta: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130

Fundacja Centrum Praw KobietFundacja Centrum Praw Kobiet jest najstarszą w Polsce organizacją pozarządową działającą na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W ciągu 25 lat swojego istnienia pomogliśmy ponad 100 tys. kobiet i ich dzieci. Rocznie pomagamy ok 5 tys. kobiet.

Naszą misją jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Prowadzimy 6 poradni dla kobiet doświadczających przemocy: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Żyrardowie, a także Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Warszawie, gdzie kobiety wraz z dziećmi mogą znaleźć bezpieczny nocleg. Zależy nam na tym, aby każda kobieta mogła znaleźć u nas kompleksową pomoc. Jednak bez wsparcia finansowego darczyńców nie będzie to możliwe…

 • KRS: 0000188668
 • Nr konta: 59 1020 1156 0000 7102 0059 9241

Fundacja Podaj Dalej

Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 r. wspieramy osoby, którym niepełnosprawność utrudnia bądź uniemożliwia niezależne życie. Każdego roku otaczamy opieką ponad 200 osób, które chcą żyć normalnie i realizować swoje marzenia. Czasem robimy zwariowane rzeczy – np. osoby poruszające się na wózkach uczą się latać szybowcem i paralotnią, a nasi koszykarze na wózkach trenują nawet z Marcinem Gortatem!

Organizujemy kolonie dla dzieci niepełnosprawnych z całej Polski, w mieszkaniach treningowych osoby po wypadkach uczą się żyć od nowa, walczymy też z barierami architektonicznymi. Naszym największym marzeniem jest nowy ośrodek dla osób z niepełnosprawnością – Osada Janaszkowo!

 • KRS: 0000 197 058
 • Nr konta: 78 1050 1735 1000 0024 2547 0123

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVERStowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER jest organizacją, której celem jest jest ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci, w tym przede wszystkim dzieci z chorą wątrobą. W wyniku naszych starań oraz współpracy ze kilkoma szpitalami w Europie możemy zapewnić pomoc i wsparcie dzieciom będącym w potrzebie.

1% podatku zostaje w całości przekazany Podopiecznym. Wpisując nasz numer KRS należy wpisać, komu chcemy przekazać 1% podatku – poszczególnym Podopiecznym lub na wspólne konto „Leki SOS”. Zebraną kwotę przeznaczamy na zakup leków dla dzieci po transplantacji wątroby lub z jej chorobami oraz na rehabilitacje i zakup sprzętu medycznego, a także pomocniczego.

 • KRS: 0000 124 837
 • Nr konta: 94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

Fundacja GajuszFundacja Gajusz powstała w 1998 r. w Łodzi, by pomagać chorym, samotnym dzieciom. Każdego roku wspieramy ponad 500 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia.

Prowadzimy 3 hospicja dziecięce, ośrodek dla opuszczonych przez rodziców niemowląt oraz Centrum Terapii CUKINIA dla dzieci po traumatycznych przeżyciach. Pomagamy też rodzinom, które po usłyszeniu okrutnej diagnozy, rozpoczynają leczenie na dziecięcych oddziałach onkologicznych.

 • KRS: 0000 109 866
 • Nr konta: 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028

Stowarzyszenie Mali Bracia UbogichW Polsce mieszka ok. 1,5 miliona osób powyżej 80 r.ż. Szacuje się, że połowa z nich żyje samotnie. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich każdego dnia daje samotnym starszym osobom oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Organizujemy wolontariat towarzyszący, czyli odwiedziny wolontariuszy w domach naszych podopiecznych. Budujemy niezwykłą – opartą na przyjaźni i zaufaniu – relację wolontariusza z samotnym seniorem.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zdołamy być wszędzie z naszymi placówkami, ale dzięki Waszej pomocy wszędzie możemy dotrzeć z naszym Telefonem Zaufania dla osób starszych. 1% podatku przekażemy na zapewnienie starszym samotnym ludziom w całej Polsce wsparcia doświadczonych psychologów, którzy z uwagą i troską wysłuchają każdego. Pomogą poszukać rozwiązań w trudnościach i wesprą w trudnych momentach.

 • KRS: 0000160750
 • Nr konta: 13 1600 1462 1818 9539 9000 0001

Fundacja Dla PoloniiFundacja „Dla Polonii” wspiera repatriację przez edukację i wychowanie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu, dziś uczących się w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Nasi podopieczni często pochodzą za niezamożnych, polskich rodzin z 8 krajów Euroazji, dla których spełnieniem marzeń  jest powrót do ojczyzny. W szkole uczy się 220 uczniów z czego 130 mieszka w przyszkolnym internacie. Ze względu na odległość i ich młody wiek 14- 18 lat musimy im zapewnić nocleg, wyżywienie i opiekę wychowawców. Uczniowie mieszkają u nas przez 10 miesięcy, a internat pracuje przez 7 dni w tygodniu. Dzieląc się z nimi 1% przekazujesz środki na ich wyżywienie i wspierasz ich w realizacji marzeń o powrocie.

 • KRS: 0000423252
 • Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Fundacja Edukacji SpołecznejFundacja Edukacji Społecznej (FES) nieprzerwanie od 18 lat uświadamia, edukuje i testuje w kierunku wielu chorób przenoszonych drogą płciową. Zakres naszych działań jest bardzo szeroki, ale przede wszystkim koncentruje się na trzech obszarach: testowaniu i opiece w obszarze chorób zakaźnych – w szczególności HIV i HCV, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz redukcji szkód i polityki narkotykowej. Współpracujemy z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową.

Skupiamy się nie tylko na aspektach medycznych, ale również staramy się wspierać rozwój naszych podopiecznych w aspekcie psychologicznym, socjalnym i prawnym. 1% podatku przekażemy na rozwój naszych działań. Dzięki Tobie nasze działania mają sens!

 • KRS: 0000111176
 • Nr konta: 24 1060 0076 0000 4041 8012 0888

Fundacja Mam MarzenieOto trójka małych marzycieli. Olek żyje tylko z połową serca i pragnie dostać konsolę do gier. Ala wierzy, że mimo ograniczeń związanych z chorobą i poruszaniem się na wózku, spotka Elzę w Disneylandzie. Jaś marzy o kamerce internetowej, żeby nagrywać filmiki, jak żyć z nowotworem i motywować ludzi do robienia fajnych rzeczy. Fundacja Mam Marzenie pomaga sprawiać, aby na twarzach wielu dzieci zagościł uśmiech.

Przez prawie 17 lat spełniliśmy >8500 najskrytszych pragnień dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Udało się to dzięki zaangażowaniu naszych przyjaciół, partnerów, sponsorów i wolontariuszy. W fundacyjnej poczekalni marzeń czekających na spełnienie jest bardzo dużo. Twój 1% podatku może pomóc, bo ma siłę spełniania wielkich marzeń!

 • KRS: 0000177137
 • Nr konta: 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461

Szlachetna PaczkaSzlachetna PACZKA działa cały rok, aby przywracać godność najbardziej potrzebującym. Dzięki 1% tworzymy m.in. nowe rejony PACZKI w najdalszych zakątkach Polski, by pomagać ludziom, do których nikt jeszcze nie dotarł. W ubiegłym roku połączyliśmy rekordowe 620 tys. osób. 12 tys. wolontariuszy dostarczyło Szlachetną PACZKĘ do 14,5 tys. rodzin, a łączna wartość przekazanej pomocy wyniosła niemal 46 mln złotych. W Polsce nadal jednak 2 mln osób żyją w skrajnym ubóstwie. Wciąż są miejsca, do których chcemy dotrzeć z pomocą – miejsca, do których nie dociera nikt inny...

Twój 1% ma znaczenie. Przekazując go na Szlachetną PACZKĘ, pomagasz odzyskać potrzebującym wpływ na swój los, dajesz rodzinom nadzieję na zmianę. Przywracasz godność i marzenia... Organizatorem Szlachetnej PACZKI jest Stowarzyszenie WIOSNA.

 • KRS: 0000050905
 • Nr konta: 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264

  Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Fundacja Czarna Owca Pana Kota Ratujemy – Edukujemy – Inspirujemy. Twój 1% też! Od lat zmieniamy los zwierząt na lepsze – uratowaliśmy życie ponad 600 zwierzętom, pomagając im bezpośrednio. Prowadzimy działania strażnicze i na rzecz zmiany systemowej, edukacyjne, aktywizujemy społecznie ludzi, by zmieniać relację człowiek – inne zwierzęta na lepsze.

Jako jedna z niewielu organizacji, jeśli nie jedyna, prowadzimy stacjonarne miejsce dla ptaków, które nie mogą wrócić na wolność. Nie robimy wyjątków – wszystkie zwierzęta, nie tylko psy i koty, są dla nas tak samo ważne i godne szacunku. Przekazując nam 1 procent, masz pewność, że Twoje pieniądze trafiają do organizacji, która nie tylko jest skuteczna, ale również szanuje wszystkie zwierzęta.

 • KRS: 0000325626
 • Nr konta: 96 1140 2004 0000 3602 7689 6772

Fundacja Czyste PowietrzeFundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Smog to problem globalny, jednak w skali Europy, Polska wypada najgorzej, osiągając najwyższy poziom stężenia szkodliwych pyłów i związków chemicznych. Naszą misją jest odwrócenie tej tendencji. Realizujemy ją poprzez propagowanie proekologicznych postaw i wspieranie działań powstrzymujących emisję trujących zanieczyszczeń do atmosfery. Zorganizowaliśmy już >160 bezpłatnych spotkań edukacyjnych w gminach na terenie całego kraju.

Pomogliśmy już >20 tys. osób otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze dzięki bezpłatnym konsultacjom i pomocy w wypełnieniu wniosku. Wspieramy osoby ubogie energetycznie. Akcja #WychodzęZeSmogu, otrzymała Honorowy Patronat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • KRS: 0000377928
 • Cel szczegółowy: STOP SMOG
 • Nr konta: 34 1750 0012 0000 0000 4098 3058

 

Ty też możesz pomóc! Podaruj 1% swojego podatku wypełniając tegoroczną deklarację podatkową. Rozlicz się z sercem.

Dziękujemy! 


Bibliografia

1. https://www.pit.pl/1procent/
2. https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/
3. https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/

Serwis Medsowa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.