Bardzo ważne badanie

Bardzo ważne badanie

Dodano: 24-09-2015

zdrowie

Badanie za pomocą obrazu magnetyczno-rezonansowego opiera się na tzw. zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego. Zjawisko takie zajść może w próbce, która zawiera jądra o różnym spinie i umieszczona jest w stałym, silnym polu magnetycznym. W warunkach takich próbka ulegnie częściowej polaryzacji, która jest opisywana wektorem magnetyzacji.

Jakie są zasady jego działania?

Jeżeli tak spolaryzowana próbka poddana zostanie działaniu innego pola magnetycznego to zaobserwować można oddziaływanie pomiędzy magnetyzacją próbki, a polem. Efektem takiego oddziaływania będzie obrót magnetyzacji próbki dookoła rotującego wektora indukcji magnetycznej. W efekcie pozwala to wyprowadzić magnetyzację z położenia równoważnego, w którym na początku się znajduje.

Magnetyzacja, która zostanie wyprowadzona z położenia równowagi następnie precesuje dookoła kierunku głównego pola. Ruch ten może być obserwowany. Sygnał swobodnej precesji ma częstość rezonansową. Jest ona proporcjonalna do pola, w którym znajduje się próbka.

Gdy różne części próbki znajdują się w różnych polach nie da się powiedzieć o jednej częstości odbieranego sygnału. Mamy wtedy do czynienia z wieloma częstościami, a najczęściej z ciągłym jej widmem. Jeżeli mapa pola, w jakim znajduje się próbka jest nam znana  to informacja przestrzenna może bez problemu zostać odkodowana, natomiast zebrane widma mogą zostać zamienione na obraz próbki.

Podstawą tej metody obrazowania jest modulowanie pola głównego oraz jednoczesny pomiar sygnału rezonansu magnetycznego. Odkodowanie obrazu nazywa się rekonstrukcją. Jądro rezonansowe najczęściej wykorzystywane w obrazowaniu RM to proton.

Proton to nic innego jak jądro atomu wodoru, które ma spin połówkowy, występuje powszechnie w obiektach biologicznych, które są zawarte w cząsteczkach wody.

Zastosowanie takiego rezonansu

Trzeba zaznaczyć, że taki rezonans magnetyczny można wykonać w każdym większym mieście. Tak więc rezonans magnetyczny w Warszawie, jak i w innych placówkach nie wymaga użycia szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest przydatne do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, zwłaszcza tych zasłoniętych kośćmi.

Urządzenie wykorzystuje się przede wszystkim w celu wykrycia zmian w mózgu, mięśniach, sercu. Ale obrazowanie tą o to metodą wykorzystuje się do badania całego ciała.

Czy są zastosowania pozamedyczne?

Spektroskopia rezonansu magnetycznego może być wykorzystywana na przykład przez służby celne w celu wykrywania kokainy rozpuszczonej w alkoholu, nawet bez otwierania butelek. Technika taka opracowana została przez naukowców w Lozannie.

Skany MR

Obrazowanie MR może zostać przeprowadzone w przeróżnych sekwencjach. Niewielkie zmiany w ustawieniu podstawowych parametrów obrazowania mogą doprowadzić do otrzymania nieco odmiennych danych. Dają one różne możliwości diagnostyczne.

Czy rezonansy są podobne?

Tak, rezonansy magnetyczne są podobne. Czy jest to rezonans magnetyczny Warszawa, Kraków, Wrocław czy inne miasto nie należy się obawiać badania gorszej lub lepszej jakości. Warto jednak o swoich wątpliwościach porozmawiać z lekarzem.

          

 

Treści znajdujące się w serwisie medsowa.pl powstały po to, aby polepszyć kontakt jego Użytkownika z lekarzem, a nie po to, aby go zastąpić. Wynika to z informacyjno-edukacyjnego charakteru serwisu. Jeszcze przed zastosowaniem się do porad opartych na wiedzy specjalistycznej, w tym zwłaszcza medycznej, a zawartych w prowadzonym przez nas Serwisie wskazane jest bezwzględne zasięgnięcie opinii lekarza. Administrator nie ponosi konsekwencji wynikających z praktycznego wykorzystania zawartych w Serwisie informacji.