Rezonans magnetyczny - zastosowanie, bezpieczeństwo, procedury

rezonans magnetyczny Warszawa

Rezonans magnetyczny (MRI, czyli magnetic resonance imaging) to jedno z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych badań dodatkowych, stosowanych w medycynie. W badaniu tym wykorzystuje się właściwości fizyczne cząsteczek wody w tkankach ciała człowieka. W momencie, kiedy znajdują się one w obszarze pola magnetycznego dochodzi do ich przewidywalnych ruchów, które są możliwe do odczytania w obrazie rezonansu. Dzieje się tak, dzięki energii, której cząsteczki wodoru zostają poddane, co skutkuje emitowaniem fal o określonej częstotliwości. Komora rezonansu odbiera te fale i przekłada je na fizyczny obraz obejmujące określone części ciała.

Badanie rezonansu magnetycznego polega na umieszczeniu osoby badanej, na czas około 30 – 60 minut, w ciasnej komorze. Konieczne jest zachowanie całkowitego spokoju i ograniczenie ruchów ciała, w celu prawidłowego odczytu badania.

Czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny?

Rezonans magnetyczny należy do jednych z najbezpieczniejszych badań, z jakimi można się spotkać w szpitalach i prywatnych klinikach. Jest on w pełni bezinwazyjny i nie wywiera żadnego negatywnego wpływu na tkanki i zdrowie człowieka. Różni się pod tym względem od badania rentgenowskiego, w którym organizm poddawany jest wpływowi promieniowania X. Promienie te, w nadmiernej ilości mają negatywny wpływ na człowieka. Oznacza to więc, że badanie rezonansu magnetycznego może być wykonywane tak często, jak tylko będzie potrzeba, natomiast zdjęcia RTG posiadają pewne ograniczenia.

Wykonanie rezonansu magnetycznego jest niemożliwe jedynie w sytuacji, w której osoba badana posiada wszczepione do ciała metaliczne implanty lub inne tego rodzaju elementy. Pacjenci z rozrusznikami serca lub płytkami po zabiegach ortopedycznych, są zatem wykluczeni z badania rezonansem.

Kiedy stosuje się rezonans magnetyczny?

Dzięki temu, że rezonans magnetyczny jest w stanie określić stan narządów wewnętrznych, tkanek miękkich i kości, to pozwala na dokładne określenie możliwych patologii i zaburzeń układów: mięśniowego, krwionośnego nerwowego oraz wielu innych. Rezonans posiada najszersze zastosowanie w diagnostyce neurologicznej z tego względu, że jako jedno z nielicznych badań pozwala na obrazowanie części ciała (takich jak ośrodkowy układ nerwowy), do których dostęp jest utrudniony ze względu na ich położenie.

MRI jest wykonywany m.in. w podejrzeniu stwardnienia rozsianego, zmian nowotworowych, guzów rdzenia kręgowego oraz chorób płuc i układu moczowego.

Czy rezonans magnetyczny jest płatny?

Rezonans magnetyczny jest badaniem, które jest w Polsce wykonywane zarówno prywatnie (odpłatnie), jak i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bez konieczności płacenia). Rexmedica to znajdujące się w Warszawie nowoczesne Centrum Diagnostyki Obrazowej, w którym pacjenci mają możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym, za pomocą obu sposobów. Wszystkie badania obrazowe, w tym MRI, są wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę, która posiada wieloletnie doświadczenie w metodach obrazowania medycznego.

Sprawdź jak umówić się na rezonans magnetyczny w ramach NFZ - https://rexmedica.pl/rezonans-magnetyczny-w-ramach-nfz/.

 

Serwis Medsowa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.